Gården som är en fyrlängad korsvirkesgård uppfördes på nuvarande plats 1849. Innan skiftet så hade den tidigare legat nere vid kyrkan. Från första början var den bara trelängad men 1896 byggdes det fjärde längan som idag är den del där vi har vårt B & B. Vi har varsamt renoverat byggnaderna och försökt att behålla mycket av det tidstypiska för en 1800-tals korsvirkesgård men ändå med moderna bekvämligheter. Namnet Malvagården har vi själva gett den då gårdsplan var översållad av malvablommor då vi flyttade hit. Idag har blåklockorna tagit över men där finns fortfarande en och annan malva kvar.